Akciğer Kanseri Histolojik Özellikler

Akciğer Kanseri Histolojik Özellikler

Akciğer Kanseri Histolojik Özellikler konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri; epitel, bronşial adneksler ve nöroednokrin hücrelerinden meydana gelir.

40 ile 70 li yaşlarda en sık görülür. Yaklaşık %2 oranında da 40 yaşın altındaki bireylerde ortaya çıkabilmektedir.

Akciğer kanserlerini oluşturan tümörlerin yüzde 90’ı epitelyal tümörlerden oluşur.

Adenokarsinom

En yaygın ortaya çıkan epitelyal akciğer kanser tipidir. Diğer akciğer kanseri tiplerine göre sigara ile ilişkisi zayıftır. Genellikle sigara dahi kullanmayan kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Skar dokusunın zemininde gelişim gösterir. Ayrıca da periferik-subplevral şekilde yerleşim göstermektedir.

Tanı sırasında genelde mezotelyoma ile karıştırılır. Lepidik pater iyi prognozu gösterdiği gibi solid ya da mikropapiller paternlerin baskın olması ise kötü prognozu gösterir. TTF-1 ve Napsin yüzde 80 pozitiftir. CK7, EMA,CEA, Ber EP4 pozitif CK 5/6 ve CK20 negatiftir. Adeno karsinomlarda EGFR (yüzde 20-30) ve K-RAS mutasyonu (yüzde 30) ile ALK-EML4 gen füzyonu (yüzde 2-13) görülebileceğinden küçük biyopsi materyallerinde moleküller testler için doku ayrılmalıdır.

Skuamöz hücreli karsinom

Sigara ile ilişkili olan bir akciğer kanseri türüdür. Santral yerleşimlidir. Keratinizasyon ve hücresel bağlantılar oluşturur. Bu özelliği en belirgin histopatolojik özelliği sayılır. Son sınıflamada; keratinize, nonkeratinize vebazaloid Skuamöz hc ca olarak yapılmaktadır. P40,CK5/6 ve CK 7 pozitif iken TTF-1 negatiftir.

Büyük hücreli karsinom

Yaklaşık %10’nunu oluştururmaktadır. Sigara içimi ile ilişkili bir akciğer kanseri tümörüdür.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Tüm akciğer kanser türlerinin yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır.

Akciğer Kanseri Histolojik Özellikler hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Akciğer Kanseri için Prognoz başlıklı yazıdaki akciğer kanseri teşhisi hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.