Akciğer Kanseri Semptomları

Akciğer Kanseri Semptomları

Akciğer Kansri Semptomları konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

İlk evrelerde akciğer kanserinin semptomları görülmeyebilir. Bu yüzden tespit edildiğinde genellikle akciğer kanserinin ileri evrede olduğu görülür. Bu hastalara tanı konurken genelde %90 oranında lokal, bölgesel ya da sistematik etkileri tespit edilmektedir. Bunların ancak %20 gibi düşük bir oranı operasyona uygun olmaktadır. Tümü için ise %5 gibi küçük bir rakam için 5 yıllık bir yaşam söz konusu olabilmektedir.

Akciğer kanserinin erken tespit edilememesinin bir sebebi de diğer hastalıklarda görülen semptomlarla karıştırılması ve bu semptomların nonspesifik olmasıdır. Bu semptomlar primer tümör semptomlarıdır. Diğer semptomlar da intratorasik yayılıma bağlı, uzak metastazlara bağlı ve paraneoplastik sendromlara bağlı semptomlar olarak sınıflandırılabilir.

Akciğer Kanseri Semptomları hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Lenf Bezi Tutulumunun Akciğer Kanserine Etkisi başlıklı yazıdaki akciğer kanseri teşhisi hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.