Akciğer Kanseri Tarama Yöntemleri

Akciğer Kanseri Tarama Yöntemleri

Akciğer Kanseri Tarama Yöntemleri konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri metastaz açısından yüksek potansiyelli bir hastalık olduğundan akciğer kanseri sebebiyle ortaya çıkan ölüm oranları da oldukça fazladır. Ayrıca da akciğer kanseri büyük oranda KHAK tır. Hastalığın yaklaşık yüzde 2 gibi küçük bir oranı erken evrede yapılacak bir cerrahi müdahale ile tedavi edilebilmektedir.

Akciğer kanserinin tespitinde en iyi yöntem erken dönemlerinde kanseri tanımlayabilecek ve motrtaliteyi azaltabilecek özellikleri barındıran türde olanıdır. Genelde tanı yapılırken akciğer kanserinn klinik belirti verdiği görülür. Fakat bu genellikle ileri evredeki akciğer kanserli hastalarda izlenebilmektedir. Beş yıll sağ kalma oranı %15’tir. Bu açıdan akciğer kanserini en erken dönemde görüntüleyebilecek türde tanı yöntemleri kullanılmalıdır.

AKCİĞER KANSERİ TARAMA YÖNTEMLERİ:

1- AKCİĞER GRAFİ VE BALGAM SİTOLOJİ

2- DÜŞÜK DOZ BİLGİSAYRLI TOMOGRAFİ

Şu asla unutulmamalıdır ki sigara kullanan kişiler kullanmayanlara göre akciğer kanserine yakalanma riski açısından yirmi kat risk altındadır.

Akciğer kanserine yakalanan kişilerin yüzde 90 dan fazlasının tütün ve tütün mamüllleri kullanıcıları olduğu bilinmektedir

Akciğer Kanseri Tarama Yöntemleri hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Akciğer Kanseri Histolojik Özellikler başlıklı yazıdaki akciğer kanseri teşhisi hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.