Göğüs Kafesi Yayılımı Bulguları

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Yayılımı Bulguları

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Yayılımı Bulguları konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanserinin göğüs kafesinen yayılımı bazı belirtiler gösterir. Sinirleri, ana damar ve kalp ile göğüs kafesi içi organ invazyonlarını kapsamaktadır.

Ses tellerindeki sinir invazyonu: Bu durumda ses kısıklığı görülebilir. Balgam çıkarma zorluğu ve aspirasyon riskine neden olur.

Frenik sinir invazyonu: Diyafragm yüksekliği ile nefes darlığına neden olur.

Horner sendromu: Sempatik zincir tutulumu ile kendini belli etmektedir.

Göğüs duvarı tutulumu: Bu durumda göğüs ağrısı görülür. Sıklıkla künt, sızlayıcı tarzda ve öksürükten bağımsızdır.

Süperior vena kava daralması: Küçük hücreli akciğer kanserinde de görülübeliceği gibi sağ paratrakeal lenf nodlarının büyümesi ile kendini belli edebilir. Boyunda şişme, göğüs duvarı üst kısmında, omuz ve boyunda genişlemiş venöz yapılar olarak görülür.

Kalp ve perilkard invazyonu; Sıklıkla direkt lenfatik invazyon sonucu görülür. Perikard tutulumu sıktır.

Özofagus tutulumu; Hiler ve posterior mediastinal lenf nodları invazyonu ile oluşur.

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Yayılımı Bulguları hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Primer Tümörüne Bağlı Akciğer Kanseri Bulguları Nelerdir? başlıklı yazıdaki akciğer kanseri teşhisi hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.