küçük hücreli akciğer kanseri

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) Nedir?

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) Nedir? konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Prof. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Küçük hücreli akciğer kanseri yani kısaca KHAK akciğer kanseri alt grubunda yer alır. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre (KHDAK) patalojik olarak çeşitli farklılıklar göstermektedir. Özellikle de tedaviye yanıtı küçük hücreli akciğer kanserinden farklıdır.

Akciğer kanserlerinin %20 ye yakını küçük hücreli akciğer kanserinden oluşur.

Bu kansere sebep olan şeylerin başında sigara ve diğer tütün mamülleri gelir. Bunun yanında asbest, radyasyon, nikel, arsenik gibi etkenler nedenler olarak sıralanabilir. Fakat ana faktörün sigara ve yan ürünleri olduğu unutulmamalıdır.

Küçük hücreli akciğer kanserlerinin büyük bir parçası semptomatik özelliktedirler. KHAK’da genelde tümörün yayılımına ve salgıladığı hormonlara bağlı şikayetler sık sık görülmektedir.

En sık karşılaşılan semptomlar ise başta halsizlik ve zayıflık ile birlikte beraberinde gelen kilo kaybı ve iştahsızlıktır. Aynı zamanda depresyon da bu semptomların başında gelir.

Bronş daralmasına bağlı nefes darlığı, balgamdan gelen kan, yutma güçlüğü, elde ve kolda şişmeler, morarmalar, başağrısı, bulantı gibi belirtiler gösterebilir.

Küçük hücreli akciğer kanseri çok hızlı bir metastaza sahip olduğu için hastaların yarısından fazlası tanı konduğunda hastalığa zaten sahiptirler. En sık görülen metastaz yerleri ise beyin, karşı akciğer, karaciğer ve böbrek üstü bezleri olarak sıralanabilir.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) Nedir? hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Akciğer Kanserli Hastalarda Sık Görülen Venöz Tromboembolizm başlıklı yazıdaki akciğer kanseri hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.