lenf bezi tutulumu akciğer kanseri

Lenf Bezi Tutulumunun Akciğer Kanserine Etkisi

Lenf Bezi Tutulumunun Akciğer Kanserine Etkisi konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanserinin tespitinde lenf nodlarının varlığı ile birlikte bu nodların PET-CT yöntemiyle görülmesi ve tutulum gösterilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Fakat kesin tanıya patolojik değerlendirme sonucu varılmaktadır.

Bu yüzden akciğer kanseri ameliyatından önce çoğunlukla endoskopik lenf nodu örneklemesi yöntemine başvurulmaktadır. Bu nodüllerin boyutu da hastalığın tespiti için çok önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin 1cm’den küçük nodüllerin kanser ile sonuçlanma ihtimali yaklaşık %15 iken daha büyüklerinde ise bu oran %80 lere kadar çıkabilmektedir. Buradan da kolayca anlaşılacağı gibi ilgili nodülün boyutu kanser olma olasılığını doğru orantılı arttırmaktadır.

Bu tespit edilen nodül küre biçimindedir. Hacminin iki katına çıkma zamanına “Tümör Doubling Time” denmektedir. TDT zamanı 20-30 günden daha kısa olduğunda bu tümörün iyi huylu olduğu düşünülmektedir. Aynı şekilde bu tümörün iyi huylu olduğunu söyleyebilmek için büyüme hızı 400-500 günden daha uzun olmalıdır. Bunun yanında iki yıllık radyolojik takipte stabil nodül görülürse ilave inceleme yapılmamakta ve buna gerek duyulmamaktadır.

Lenf Bezi Tutulumunun Akciğer Kanserine Etkisi hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Paraneoplastik Sendromlar ve Akciğer Kanseri başlıklı yazıdaki akciğer kanseri teşhisi hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.