minimal invaziv yöntemler akciğer kanseri

Minimal İnvaziv Yöntemler

Minimal İnvaziv Yöntemler konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Video Yardımlı Torakoskopik ( VATS ); dört yada tek kesi ile özel aletler kullanılarak insan elinin göğüs kafesine girmeden küçük kesiler ile yapılan ameliyat yöntemidir. VATS ameliyatlar erken evre akciğer kanserinde hasta açısından olumsuz herhangi bir durum olmaması durumunda ilk başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca göğüs cerrahisinde bir çok ameliyat VATS yöntemi ile yapılmaktadır.

Ameliyat sonrası ağrının daha az olması, hastanın ameliyat sonrası hastanede kalış süresinin az olması ve yapılan ameliyat sonrasında komplikasyonların daha az olması ayrıca akciğer kanserinde iyileşme oranın artması sebebiyle VATS yöntemi sık tercih edilen yöntemdir.

Minimal invaziv yöntemler günümüzde göğüs cerrahisinde oldukça sık kullanılan bir yöntem olmuştur. Bu ameliyatların başında Video torakoskopik yardımlı torakoskopik cerrhi ve ve Robot yardımlı akciğer ameliyatları gelir.

Minimal İnvaziv Yöntemler hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Mediasten Tümörünün Yerleşim Yeri Ve Hasta Şikayeti başlıklı yazıdaki akciğer kanseri hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.