Pnömotoraks ve Çeşitleri

Pnömotoraks ve Çeşitleri

Pnömotoraks ve Çeşitleri konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğerimizdeki havanın göğüs kafesine boşalması ile oluşan akciğer sönmesi Pnömotoraks diye ifade edilmektedir. Spontan ve akkiz olarak iki çeşittir.

Spontan pnömotoraks ise primer, sekonder ve neonatal olamk üzere üçe ayrılır. Primer spontan akciğer sönmesi kendiliğinden ortaya çıkan ve herhangi bir sebebe bağlı olmayan pnömotorakstır.

Akkiz pnömotoraks ise iatrojenik, barotramva ve tramvatik olarak üç çeşittir.

Pnömotoraks ve Çeşitleri hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Çocukları Yabancı Cisimlerden Korumak başlıklı yazıdaki akciğer kanseri hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.