Torasik Outlet Sendromu Nedir?

Torasik Outlet Sendromu Nedir?

Torasik Outlet Sendromu Nedir? konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Toraks denen göğüs kafesinin üst bölümündeki sinirsel yapılarda oluşabilen semptomlara torasik outlet sendromu denilmektedir. Boyundan koltuk altına uzanan boşlukta oluşan anatomik darlık başlıca sebeplerindendir. Zaten var olan bu darlığa bir de doğumsal anomali de eklenmesi şikayetlerin daha da artmasına sebep olur.

Torasik outlet sendromunun klinik belirtilerini sinirsel ve damarsal olarak iki grupta toplayabiliriz. Sinirsel yani nörolojik belirtilerin başında ağrı, his kaybı, elde ve kolda güçsüzlük, kürek ve boyun kemiklerinde rahatsızlık hissi ve yalancı göğüs ağrısı gelmektedir. Damarsal şikayetlerin başında ise nabız zayıflığı, solukluk, el parmaklarında kangren, deride pullanma ve eldeki yaraların geç iyileşmesi sayılabilir.

Ayrıca ven yani toplardamar şikayetleri de kolda ve elde şişkinlik-şişlik ile morarma olarak gözlemlenebilmektedir.

Torasik Outlet Sendromu Nedir? hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Pnömotoraksa Sebep Olan Blebler başlıklı yazıdaki akciğer kanseri hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.