Akciğer Kanseri için Prognoz

Akciğer Kanseri için Prognoz

Akciğer Kanseri için Prognoz konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Hastalığın evresi, tümör hücre tipi, hasta olan kişinin yaşı, cinsiyeti, çeşitli laboratuvar değerleri ile belirlenir.

EGFR ve Kras mutasyonları gibi belirtecin, operasyon öncesi PET taramada gösterilen hipermetabolizmanın özellikle Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri başta olmak üzere sağ kalım ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Ameliyat edilemeyen akciğer kanserinde kalsiyum yüksekliği, CEA ve laboratuvar parametreleri önemlidir.

KHAK de albümin bağımsız bir prognostik faktördür.

Akciğer kanserlerinde genelde ileri evrede tanı konulduğu için ortalama %80 ameliyat edilemiyor.

Akciğer kanseri ile mücadelede kullanılan radyoterapi ve kemoterapide oldukça büyük gelişme sağlanmıştır. Fakat en önemli mücadele cerrahi yöntemlerle sağlanmaktadır.

Akciğer Kanseri için Prognoz hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.