Akciğer Zarının Yapıştırılması İşlemi

Akciğer Zarının Yapıştırılması İşlemi

Akciğer Zarının Yapıştırılması İşlemi konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Plörodezis işlemine akciğer zarı yapıştırma işlemi denir. Bu yöntemle amaçlanan göğüs kafesinde oluşan sıvı birikimini engellemek için plevral boşluğu ortadan kaldırmaktır. Bu da her iki akciğer zarının birbiriyle yapıştırılması sonucu gerçekleştirilir. Plevra tabakaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde sıkıca yapıştırılmalıdır.

Bu yöntemde Steril Talk, Bleomisin, Tetrasiklinler, Kinakrin, İodopovidon ve Gümüş nitrat kullanılmaktadır.

Mezotelyal hücreleri sklerozan ajanlar için ilk hedeftir. Tümör yükünün fazla olduğu durumlarda normal mezotel hücreleri azalmaktadır. Bu durumda da sklerozan ajana verilen cevap azalacaktır.

Bununla birlikte plevral boşluktaki tümör tipi, plörodezisin sonuçlarını etkileyecektir.

Steril Talkın plörodezis için en iyi sonucu elde ettiği bilinmektedir.

Akciğer Zarının Yapıştırılması İşlemi hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Göğüs Duvarı Tümörü ve Tedavisi başlıklı yazıdaki akciğer kanseri tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.