Torasik Outlet Sendromu Teşhisi

Torasik Outlet Sendromu Teşhisi

Torasik Outlet Sendromu Teşhisi konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Torasik outlet sendromu teşhisinde fiziki ve radyoloji tanı metodları kullanılır. Fiziki muayenede eller ve kollar arasındaki şekil bozuklukları, renk değişiklikleri gözlemlenebilir. Zayıflarda servikal kaburga bariz şekilde hissedilir. Parmaklara uygulanan basınç ağrı yapar. Hastanın her iki nabzı mutlaka ölçülüp karşılaştırılmalıdır. Köprücük kemiğinde ağrı ortaya çıkmışsa TOS lehine değerlendirilir. Bazı testler uygulanabilir ama tanı değerleri düşüktür. Fiziki muayene daha yol göstericidir.

Radyoloji metodlarında ise PA ve lateral grafiler ile birlikte akciğer grafisi ön plana çıkar. Doopler, MR, Venografi ve servikal iki yönlü grafi ile anjiografi de torasik outlet sendromunun teşhisinde kullanılan radyoloji tanı metodlarının arasında sayılabilir.

Nörolojik belirleyici test EMG’dir.

Torasik Outlet Sendromu Teşhisi hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki 14 Mart Tıp Bayramı başlıklı yazıdaki akciğer kanseri teşhisi hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.