Akciğerin İkincil Tümörü ve Tedavisi

Akciğerin İkincil Tümörü ve Tedavisi

Akciğerin İkincil Tümörü ve Tedavisi konusundaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi alanında uzman Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğerdeki metastaz sonucu oluşan ikincil (sekonder) tümörü ameliyatı sık yapılan operasyonlardır. Hatta denebilir ki karaciğerden sonraki en çok gerçekleşen metastaz akciğerlerde gerçekleşir.

Primer tümörünün kontrol altında olması ve nodüllerin metastaz ile uyumluluğu akciğer metastazının rezeksiyonu için gerekli kriterlerdendir. Ayrıca metastazın akciğer dışındaki organlarda gerçekleşmemiş olması ve postoperatif dönem için uygun akciğer rezervinin olması da bu kriterler arasında sayılabilir.

Bunun dışında parsiyel ya da komplet rezeksiyon için diğer endikasyonlar da tanı gereksinimi, tümör yükünün azaltılması ve kemoterapi sonrası rezidüel nodüllerin çıkarılması olarak sayılabilir.

Metastazdan sonra hayatta kalma süresinin uzunluğu hastalık döneminin uzunluğu ve metastazın miktarına bağlıdır. Buna bakarak şu söylenebilir; 5 yıllık sağ kalım için germ hücreli tümörlerde %68, sarkoma için %31, melanom için %21 ve epitel için ise %37 olarak ifade edilebilir.

Akciğerin İkincil Tümörü ve Tedavisi hakkındaki bu yazı istanbul göğüs cerrahisi ve akciğer kanseri uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Önceki Poland Sendromu ve Tedavi Yöntemleri başlıklı yazıdaki akciğer kanseri tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.